ดีดีฟิตเนส จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM24030008

บริษัท ดีดีฟิตเนส จำกัด เป็นธุรกิจเกี่ยวกับสถานบริการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในรูปแบบใหม่ที่น่าสนใจ และยังเป็นคลับที่มีไลฟ์สไตล์ ซึ่งสมาชิกจะได้รับประสยการณ์การออกกำลังกายอย่างแท้จริง คลับของเรามีอุปกรณ์ที่ทันสมัย ดีดีฟิตเนส เป็นสถานที่พบปะสังสรค์ และเป็นสถานที่ผักผ่อนหย่อนใจ ติดกับBTS อารีย์ สะดวกสบายต่อการเดินทาง

เปิดรับ 4 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • ดีดีฟิตเนส จำกัด
  • 4/1 ซอยอารีย์ 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
    เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  • Tel : 02-279-8836
  • Website : https://www.ddfitness.co.th
  • Share :
Top