บริษัท โคคูน แอนด์ โค จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15060970

บริษัท โคคูน แอนด์ โค จำกัด เป็นบริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับออกแบบสิ่งพิมพ์ เช่น นิตยสารสุข (SOOK MAGAZINE) BOOKLET OKMD วารสารภายใน BDMS วารสาร Aeon Hotline เป็นต้น ต้องการผู้ร่วมงานในตำแหน่ง Admin Officer

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท โคคูน แอนด์ โค จำกัด
  • 81 ซ.โชคชัย 4 ซอย 46 ถ.โชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230
    เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
  • Tel : 021169959
  • Fax : 021169958
  • Share :
Top