บริษัท เคนเบอร์ จีโอเทคนิค (ไทยแลนด์) จำกัด

Employer's Code : EM19080011

รับเหมาก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ เช่น งานปรับปรุงฐานรากเขื่อน งานป้องกันหน้าดินทลาย งานสำรวจด้านธรณีวิทยา
รับเหมาก่อสร้าง งานอาคาร งานโครงสร้าง และงานสถาปัตย์

Positions 1

Employer's Contact Information

  • บริษัท เคนเบอร์ จีโอเทคนิค (ไทยแลนด์) จำกัด
  • 11/1 ถนนเมืองสาตร ต.หนองหอย
    Mueang Chiang Mai, Chiang Mai 500000
  • Tel : 053-015234-6
  • Fax : 053-015248
  • Website : http://www.thaikenber.com
Top