ศูนย์ขยายงานฯ Leader Group โคราช

Employer's Code : EM19090066

หน่วยงาน Leader Group ศูนย์ขยายงานฯ โคราช มุ่งเน้นงานด้านการบริหาร เกี่ยวกับการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร สรรหาและพัฒนาบุคลากรทางด้านนักบริหารการตลาด สร้างความเป็นมืออาชีพด้านงานบริหารการตลาด พัฒนาสู่ความเป็นผู้บริหาร กำกับดูแล ช่วยเหลือประสานงานฝ่ายขาย เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของ บมจ. ไทยซัมซุงประกันชีวิต

Positions 3

Employer's Contact Information

  • ศูนย์ขยายงานฯ Leader Group โคราช
  • 166/1-2 ถนน จอมพล ต. ในเมือง
    Mueang Nakhon Ratchasima, Nakhon Ratchasima 30000
  • Tel : 0631054833 0828697994
  • Facebook Fanpage :
Top