หจก.คิงส์วอเตอร์กรุ๊ป

Employer's Code : EM21040024

Positions 6

Employer's Contact Information

  • หจก.คิงส์วอเตอร์กรุ๊ป
  • 149 ถนนรังสิต-นครนายก ซอย 19 ต. ประชาธิปัตย์
    อ. ธัญบุรี จ. ปทุมธานี 12130
    Thanyaburi, Pathum Thani 12130
  • Tel : 086-355-1717,092-604-0333
  • Line ID : 092-604-0333
  • Share :
Top