บริษัท แนแคมเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

Employer's Code : EM22020022

สินค้าและบริการ
เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม

Positions 3

Employer's Contact Information

  • บริษัท แนแคมเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
  • 150/89 หมู่ 3 ซอยวงศ์แพทย์ ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
    Bang Phli, Samutprakarn 10540
  • Tel : 0-2757-5247-54
  • Fax : 0-2757-5255
  • Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/NACAM-Engineering-104580058337380
  • Share :
Top