บริษัท พาณิชย์ พลัสเซอร์วิส จำกัด

Employer's Code : EM15060891

บริษัท พาณิชย์ พลัสเซอร์วิส จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับระบบทำความเย็นcooling tower

Positions 0

Employer's Contact Information

  • บริษัท พาณิชย์ พลัสเซอร์วิส จำกัด
  • 702/125 ซอยพหลโยธิน32 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
    Khet Chatuchak, Bangkok 10900
  • Tel : 02-5417645-6
  • Fax : 025417642
Top