สมัครงาน บริษัท เอ็นโซลเทค จำกัด

บริษัท เอ็นโซลเทค จำกัด

บริษัท เอ็นโซลเทค จำกัด เป็นบริษัทในเครือเดียวกับ บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557 ดำเนินธุรกิจส่งออกเครื่องลดความชื้น , ระบบควบคุมความชื้น และระบบปรับอากาศที่ออกแบบและประกอบโดยฝีมือคนไทยไปขายยังต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้มีการขยายกิจการอย่างต่อเนื่อง ทำให้ต้องการผู้ร่วมงานจำนวนมากในการขยายกิจการในครั้งนี้


ตำแหน่งงานทั้งหมด 3 ตำแหน่ง

อัพเดทล่าสุด 18/01/2561 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 18/01/2561 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 18/01/2561 สมัครงาน

ข้อมูลบริษัท ติดต่อ

บริษัท เอ็นโซลเทค จำกัด
55/91 ซ.สะแกงาม 30 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงแสมดำ
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel: 02-4085446-9
Fax: 02-4085450
Website: http://www.ensoltec.co.th

ไม่มีแผนที่ สำหรับแพ็กเกจที่ใส่ไม่ได้