https://www.thaijob.com/extremevisionthai

extreme vision engineering

รหัสผู้ประกอบการ : EM18060057

ผลิต ชิ้นส่วนตู้เย็น

เปิดรับ 2 ตำแหน่งงาน

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

สระแก้ว , วัฒนานคร

18/03/2562

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

สระแก้ว , วัฒนานคร

18/03/2562

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • extreme vision engineering
  • 68 ม.8 ต.ผักขะ
    อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160
  • Tel : 0615045888
  • Website : http://www.extremevisionthai.com
Top