https://www.thaijob.com/fairdee

FairDee

รหัสผู้ประกอบการ : EM18090061

แฟร์ดีเป็นสตาร์ทอัพที่เชื่อในประกันภัยที่แฟร์กว่า ทำไมคนขับขี่ปลอดภัยต้องจ่ายค่าเคลมให้กับคนขับขี่ไม่ปลอดภัย แฟร์ดีจึงทำงานกับบริษัทประกันเพื่อออกกรมธรรม์ที่คืนเบี้ยประกันให้กับลูกค้าสูงสุด 30% หากลูกค้าไม่เคลม

ปัจจุบันแฟร์ดีทำงานอยู่สองประเทศคือสิงคโปร์และไทย ที่สิงคโปร์เราเปิดตัวเมื่อเดือนมีนาคม 61 ในชื่อ www.vouchinsurance.sg และที่ไทยเราเปิดตัวเมื่อเดือนกรกฏาคม 61 ในชื่อ www.fairdee.co.th ร่วมกับบริษัทประกัน 6 แห่งคือ กรุงเทพประกันภัย, ทิพยประกันภัย, เอ็ม.เอส.ไอ.จี.ประกันภัย, ธนชาตประกันภัย, โตเกียวมารีนประกันภัย และ ประกันภัยไทยวิวัฒน์

แฟร์ดีเป็นหนึ่งใน 5 สตาร์ทอัพทั่วโลกที่ได้รับการคัดเลือกจากบริษัทประกันภัยต่อ Swiss Re เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโครงการบ่มเพาะธุรกิจแรกเริ่ม นอกจากนี้แฟร์ดีได้รับรางวัลเป็นหนึ่งในสิบสตาร์ทอัพในโครงการ Fintech Challenge ของกลต.และเป็นผู้ชนะในโครงการ ASEAN Pitchfest ของธนาคารแห่งชาติสิงคโปร์

นอกจากนี้แฟร์ดีได้รับเงินลงทุนเมื่อปลายปี 2560 มูลค่า 25 ล้านบาทจาก Gree Ventures (ญี่ปุ่น), Nogle Ventures (ไต้หวัน), และ NUS Enterprise (สิงคโปร์)

ปัจจุบันแฟร์ดีกำลังขยายทีมรับประกันภัยที่สาขาชลบุรี คุณจะเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรหัวก้าวหน้าที่ให้อิสรภาพในการทำงาน

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

 • FairDee
 • Chamchuri Building 10
  Soi Chula 12
  Bangkok
  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10110
 • Tel : 0990788529
 • Website : http://www.fairdee.co.th
 • Facebook Fanpage : FairDee Thailand
Top