https://www.thaijob.com/jet8cargo

JET8 (Thailand) Co., Ltd

รหัสผู้ประกอบการ : EM17020021

JET8 ทำธุรกิจ Freight Forwarder รับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ทั้งนำเข้าและส่งออก ทั้งทางอากาศ ทางเรือเดินทะเล และการขนส่งทางบกข้ามแดน

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • JET8 (Thailand) Co., Ltd
  • ใกล้สถานีรถไฟฟ้า "แยกติวานนท์",ใกล้สี่แยกติวานนท์
    อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
  • Tel : 025252220
  • Fax : 025252221
  • Website : http://www.jet8cargo.com
Top