หางาน สมัครงาน ใน จังหวัด : นครราชสีมา(โคราช)

ทั้งหมด 20 ตำแหน่ง

จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่ทุกคนรู้จักกันดีและคุ้นเคยกันในชื่อ โคราช เป็นจังหวัดที่เป็นประตูสู่แดนอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีเนื้อที่มากที่สุดในประเทศไทย

        คำขวัญประจำจังหวัดนครราชสีมา คือ เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน จังหวัดนครราชสีมามีอำเภอปากช่องซึ่งมีภูมิอากาศเย็นสบายและมีภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงจึงเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การเลี้ยงสัตว์ ทำฟาร์มปศุสัตว์ เลี้ยงโคเนื้อโคนม จึงมีฟาร์มเลี้ยงสัตว์เกิดขึ้นหลายแห่ง เช่น ฟาร์มโคนมหนองสาหร่าย อำนวยฟาร์ม ฟาร์มโชคชัย ฯลฯ นอกจากมีการเลี้ยงสัตว์แล้ว ยังมีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ มีร้านอาหาร มีผลิตภัณฑ์สินค้าและของที่ระลึกที่ได้จากฟาร์ม เช่น เนื้อสัตว์ เนื้อตากแห้ง นมสด นมอัดเม็ด ไอศกรีม เป็นต้น

        นอกจากนี้ อำเภอปากช่องยังติดกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อากาศเย็นสบายมีภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงสลับภูเขา เป็นภูมิประเทศที่สวยงาม เหมาะกับการท่องเที่ยว มีโรงแรม  รีสอร์ทมากมาย ภูมิประเทศและภูมิอากาศยังเหมาะกับการเพาะปลูกพืชไร่ เช่น ข้าวโพด มันสำปะหลัง อ้อย มะม่วง ลิ้นจี่และองุ่น มีการทำไร่องุ่นและเน้นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ มีผลิตภัณฑ์ที่ทำจากองุ่น เช่น ไวน์ แยมองุ่น กะหรี่ปั๊บไส้องุ่น เป็นต้น

        ดังนั้น งานทางด้านปศุสัตว์หรือเลี้ยงสัตว์ เช่น งานเกี่ยวกับการเลี้ยงโคนม โคเนื้อ  ไก่ สุกร งานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับอาหาร งานด้านสัตวแพทย์ รวมถึงงานบริการต่าง ๆ เช่น งานบริการหน้าร้านขายผลิตภัณฑ์ของฟาร์ม พนักงานขับรถ ผู้จัดการร้าน พนักงานเสิร์ฟ พนักงานดูแลลูกค้าและงานบริการในโรงแรมและรีสอร์ทของสถานที่ท่องเที่ยวยังมีความต้องการอยู่มาก

        นอกจากนี้ จังหวัดนครราชสีมายังมีสถานที่ท่องเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์และธรรมชาติอยู่มากมาย เช่น ทองสมบูรณ์คลับ ปากช่อง โบนันซ่าแอดเวนเจอร์พาร์ค   Life Park@กรีนเนอรี่ รีสอร์ท   Secret Art Garden หรือสวนซ่อนศิลป์และตลาดน้ำศิลปะกลางดง ไร่องุ่นสุพัตรา ไร่องุ่นพีบีวัลเลย์ เขาใหญ่ ไวน์เนอรี่  ปาลิโอ รีสอร์ท  Sheep Land Farm เขาใหญ่พาโนรามาฟาร์มและไร่จิมทอมป์สัน เนื่องจากจังหวัดนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก จึงมีความต้องการด้านแรงงานสูงและเปิดรับสมัครงานในโคราชด้านบริการ งานขาย งานดูแลและต้อนรับลูกค้าและงานบัญชี เป็นต้น

        ส่วนในตัวเมืองจังหวัดนครราชสีมา นอกจากจะมีโรงแรมใหญ่ ๆ อยู่หลายแห่งไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวและผู้ที่เดินทางไปจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและแวะพักที่โคราชแล้ว ในตัวเมืองโคราชยังมีห้างสรรพสินค้าใหญ่ ๆ แมคโคร โลตัส บิ๊กซี ทำให้มีตำแหน่งงานขายสินค้า ผู้จัดการร้าน งานบัญชี งานจัดซื้อ งานคอมพิวเตอร์ part time วุฒิ ม 3 วุฒิ ม 6 หยุดเสาร์ อาทิตย์ ฯลฯ 
Top