https://www.thaijob.com/optimo

บริษัท ออพติโม จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16100039

บริษัทดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2538 ประเภทธุรกิจนำเข้าส่งออก ประชาสัมพันธ์ทางการตลาดให้กับบริษัทชั้นนำต่าง เช่น มูลนิธิ โครงการอสังหาริมทรัพย์ สินค้าอุปโภคบริโภค อาหาร เครื่องสำอางค์ และเวชสำอางค์เป็นต้น ทางสำนักงานใหญ่จึงมีความต้องการบุคลากรจำนวนมาก

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ออพติโม จำกัด
  • 2 ซ.กรุงเทพกรีฑา19 แขวงสะพานสูง
    เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250
  • Tel : 023682833 ต่อ136
  • Fax : 023683312
Top