https://www.thaijob.com/orcabiz

บริษัท ออร์ก้า (ประเทศไทย) จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16110040

บริษัท ออร์ก้า (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงาน เป็นที่รู้จัก ยอมรับ และวางใจในผลิตภัณฑ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สินค้าทำจากพลาสติกอย่างดีมีให้เลือกหลากหลายขนิด เช่น แฟ้ม ตู้เก็บเอกสาร กระเป๋าใส่เอกสาร ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด ไส้แฟ้มถนอมเอกสาร เป็นต้น สินค้าส่วนใหญ่ จะผลิตโดนบริษัทในเครือ ลูกค้าจึงวางใจได้ในคุณภาพของแบรนด์ "ORCA"
ด้วยยอดการจำนวนได้เพิ่มขึ้น พร้อมเป็นการขยายธุรกิจ บริษัทต้องการรับบุคลากรทีมีความสามารถ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหาร จัดการ ในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ออร์ก้า (ประเทศไทย) จำกัด
  • เลขที่ 2 ซอยบางแวก 9 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ
    กรุงเทพมหานคร 10160
    เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
  • Tel : 02-865-8228
  • Fax : 08-410-4405
  • Website : http://www.orcabiz.com
Top