https://www.thaijob.com/sithiphorn

บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16090062

บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2519 ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นผู้นำเข้าเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในระดับแนวหน้ามากว่า 39 ปี เพื่อเป็นการรองรับการขยายงานของบริษัทฯ จึงต้องการผู้มีประสบการณ์มาร่วมงานกับเรา

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จำกัด
  • 451-451/1 ถ.สิรินธร แขวงสิรินธร
    เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
  • Tel : 024338331 ต่อ 365
  • Fax : 024354923
  • Website : http://www.sithiphorn.com
Top