https://www.thaijob.com/speedmark

SPEEDMARK TRANSPORTATION (THAILAND) CO.,LTD.

รหัสผู้ประกอบการ : EM16020151

บริษัท สปีดมาร์ค ทรานสปอร์เตชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งเมื่อ 1 สิงหาคม 2544 ดำเนินธุรกิจตัวแทนให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศและทางเรือทั้งนำเข้าและส่งออก ที่ตั้งสำนักงาน มี 3 แห่ง คือ 1) สำนักงานใหญ่อาคาร อาร์.เอส.ทาวเวอร์ ชั้น 23,ถ.รัชดาภิเษก กทม. 2) สำนักงานสุวรรณภูมิ เขตปลอดอากร,ราชาเทวะ เขตบางพลี จ.สมุทรปราการ 3) สำนักงานคลังสินค้า บางนา-ตราด กม. 39 จ.ฉะเชิงเทรา เป็นหนึ่งในผู้นำตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศและทางเรือของประเทศไทย

สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ตั้งอยู่ที่กรุงไทเป ประเทศไต้หวันมีสาขามากกว่า 77 แห่ง ทั่วโลก จึงจัดอยู่ในบริษัทชั้นนำบริษัทหนึ่งของการจัดการขนส่งสินค้าในภูมิภาคเอเชีย บริการด้านขนส่งกับองค์กรชั้นนำทางธุรกิจหลายแขนง เช่น สินค้าอิเล็กทรอนิกส์,ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์, ส่วนประกอบรถยนต์, อุปกรณ์สื่อสาร-โทรคมนาคม, เสื้อผ้า และ เครื่องประดับ เป็นต้น
ประเภทธุรกิจของบริษัท :
Air Freight / Ocean Freight / Customs Brokerage / Transportation Local + Cross Border / Warehousing

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • SPEEDMARK TRANSPORTATION (THAILAND) CO.,LTD.
  • 121/73 อาคาร RS.TOWER ชั้น 23
    ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
    เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
  • Tel : 026422888 ต่อ 303 แผนกบุคคล
  • Fax : 02-6422689
  • Website : http://WWW.SPEEDMARK.COM
Top