สมัครงาน บริษัท รีเฟอร์เอ็กซเพรส จำกัด

บริษัท รีเฟอร์เอ็กซเพรส จำกัด

ThaiReefer Group is a leading refrigerated logistics provider headquartered in Nadee, Samutsakorn. We help Thai factories export their wonderful food to the world. ThaiReefer is not managed like a big company so every staff gets the opportunity to develop and grow. A study by University of New South Wales revealed that ThaiReefer rank better in terms of staff happiness better than large multinational organisations. This Accounting / Finance Manager position will be a key role in the business. This is your opportunity to make a difference and we would love to hear from you if you are interested to join and grow with us.
For more information about us visit www.ThaiReefer.co.th


ตำแหน่งงานทั้งหมด 1 ตำแหน่ง

อัพเดทล่าสุด 31/10/2560 สมัครงาน

ข้อมูลบริษัท ติดต่อ

บริษัท รีเฟอร์เอ็กซเพรส จำกัด
128 ม.12 ต.อ้อมน้อย
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Tel: 034-466044
Fax: 034-466066
Website: http://www.thaireefer.co.th