https://www.thaijob.com/yokinter

บริษัท หยกอินเตอร์เทรด(เชียงใหม่) จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM18100063

ศูนย์จำหน่ายวัตถุดิบ อุปกรณ์ อาหาร เครื่องดื่ม และเบเกอรี่ ครบวงจร

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท หยกอินเตอร์เทรด(เชียงใหม่) จำกัด
  • 438/2 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.หนองป่าครั่ง
    อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
  • Tel : 053-248248 ต่อ 233,234 ,085-6958748
  • Fax : 053-242333
  • Website : http://www.yokinter.com
  • Line ID : Yok Inter
Top