https://www.thaijob.com/bangkoklab

บจก.กรุงเทพเมดิคัลแล็บ

รหัสผู้ประกอบการ : EM18060027

บริษัท กรุงเทพเมดิคัลแล็บ จำกัด เป็นศูนย์การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ที่ก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือของนักเทคนิคการแพทย์ผู้ชำนาญงาน และ นักวิชาการตั้งแต่ปี พ.ศ.2518 เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ แก่ สถานพยาบาล แพทย์ และผู้ป่วยทั่วไปให้ได้รับผลการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้อง และ รวดเร็ว ทั้งนี้โดยได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ตลอดจนการสอบทานคุณภาพกับสถาบันต่างๆทั้งในและต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ ในการดำเนินงานได้มีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีความแม่นยำสูงพร้อมด้วยที่ปรึกษาด้านวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ นักเทคนิคการแพทย์ อย่างครบครัน

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บจก.กรุงเทพเมดิคัลแล็บ
  • 339, 341 ถนนสาลีรัฐวิภาค แขวงสามเสนใน
    เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  • Tel : 022714146
  • Fax : 026154524
  • Website : http://www.bangkoklab.com
  • Facebook Fanpage : BangkokMedicalLab
  • Line ID : @bangkok_lab
Top