บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราษฎร์ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15060414

โรงพยาบาลสยามราษฎร์

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราษฎร์ จำกัด
  • 84/3 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ช้างเผือก
    อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
  • Tel : 053411234 ต่อ 1205,2201
  • Fax : 053218867
  • Website : http://www.siamrad.com
  • Share :
Top