Hemo Vibha-Chularat

รหัสผู้ประกอบการ : EM15060686

ศูนย์ไตเทียม ในเครือ รพ.จุฬารัตน์ รวม 7 ศูนย์
ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ผ่านการรับรองมาตรฐาน TRT สมาคมโรคไตแห่งปรเทศไทย

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • Hemo Vibha-Chularat
  • ชั้น 15 รพ.วิภาราม ถนนพัฒนาการ 51
    แขวงสวนหลวง
    เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
  • Tel : 087-7174803, 081-8594659, 085-6616549
  • Share :
Top