https://www.thaijob.com/bluemango

Blue Mango

รหัสผู้ประกอบการ : EM16090005

-ตำแหน่ง วิศวกรประจำโครงการ ผู้ชาย
-Engineer งานระบบ ของก่องสร้าง ผู้ชาย
-ผุ้จัดการออฟฟิศ (งานโครงการ) ผู้หญิง
-ผู้ช่วยผู้จัดการออฟฟิศ Admin (งานโครงการ) ผู้หญิง
-พนักงานเสริฟ ผู้หญิง (งานร้านอาหาร)
-แม่บ้านโรงแรม ผู้หญิง (งานโรงแรม)
-ห้วหน้าแม่บ้าน ผู้หญิง (งานโรงแรม)
-Admin office (งานโรงแรม)

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • Blue Mango
  • หาดไตรตรัง (ติดกับหาดป่าตอง) ถนนหมื่นเงิน ป่าตอง
    อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
  • Tel : 0862706454
  • Fax : www.aplanproperties.com
  • Website : http://www.letsphuket.com
  • Line ID : uraiinma
Top