บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061113

บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จำกัด (TPARK) เป็นบริษัทในเครือของ บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด มหาชน (TICON) บริษัท TPARK มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการพัฒนาสวนอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ หรือ Logistics Parks และการพัฒนาคลังสินค้ามาตราฐานพร้อมสำหรับเช่า อีกทั้ง ยังมีบริการพัฒนาคลังสินค้าตามความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของแต่ละลูกค้า ตลอดจนการรับซื้อคลังสินค้าจากผู้ประกอบการ ซึ่งรวมถึง การเปลี่ยนสภาพความเป็นเจ้าของไปเป็นผู้เช่าคลังสินค้าแทน หรือ การดำเนินการ Sale & Leasebacks เพื่อรองรับทุกความต้องการของผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จำกัด
  • เลขที่ 175 ห้อง 1308 ชั้น 13/1 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์
    ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
    เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
  • Tel : 02-679-6565
  • Fax : 02-679-6569
  • Website : http://www.ticon.co.th
Top