ฟุตาบะเจทีดับบลิว(ประเทศไทย) จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061119

บริษัท ฟุตาบะ เจทีดับบลิว (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ฯ ร่วมลงทุนระหว่าง ไทยและญี่ปุ่น สถานที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ผู้ผลิต โมล์ดเบส , MG Guide, DIESET & Precision Plate เปิดดำเนินการในเดือน มกราคม 2540

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • ฟุตาบะเจทีดับบลิว(ประเทศไทย) จำกัด
  • 78 หมู่ที่ 2 ต.พิมพา
    อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
  • Tel : 038-522270-4
  • Fax : 038-522275
  • Website : http://www.fjthai.com
Top