Wink Design Corporation CO.,LTD.

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061125

Creative Design and Production House สวัสดีชาวโลก, พวกเราได้เฝ้ามองดูการเจริญเติบโตของสิ่งต่างๆรอบตัวท่าน ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านการออกแบบมาช้านาน และพวกเราก็เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จขององค์กรระดับ อบต. จนถึงองค์กรระดับโลก หลากหลายองค์กร วันนี้ ถึงเวลาแล้ว ที่เราจะเปิดเผยแสงระยิบอันไกลโพ้น ให้ท่านได้รู้จักกับพวกเรามากขึ้น ผ่านเทคโลยีที่ชาวโลกต่างให้ความสำคัญที่เปิดเผยความเป็นตัวตน และมั่วสุมกันอยู่ในขณะนี้ ผลงานของเราที่เปิดเผยผ่านสายตาท่าน อาจเป็นประโยชน์ต่อท่าน ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ไม่ปัจจุบันก็อนาคต ผลงานต่างๆได้ผ่านการคัดกรองโดยฝีมือทีมงานของเราที่มีประสิทธิภาพ และสมบูรณ์แบบอย่างแท้จริง หวังว่าท่านจะเพลิดเพลินและสนุกสนานไปงานของเรา และเรา มีความยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ภายในองค์กรท่าน หากเพียงแต่ท่านต้องการเรา...เราจะไปเยือน... ส่งสัญญาณติดต่อพวกเรา ตามข้อมูลต่างๆที่แสดงไว้ในช่องทางนี้ รักคนอ่าน, Wink Design Corp.

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • Wink Design Corporation CO.,LTD.
  • 568 Soi.27 Klongjan Bangkapi, Bangkok 10240 กรุงเทพมหานคร
    เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
  • Tel : 0970797414
  • Fax : 023776956
  • Website : https://www.facebook.com/winkdesigncorp
Top