บริษัท ยูไนเต็ด ปูนขาว จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061191

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายปูนขาว ( Lime ) เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม ได้แก่ ผลิตอิฐมวลเบา, เหล็ก, กระดาษ, น้ำตาล ,บำบัดของเสีย, บำบัดน้ำเสีย เป็นต้น
ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตปูนขาว ( Lime ) ชนิด Hard burn ที่มีคุณภาพที่สุดในประเทศไทย และกำลังมีการขยายตลาดในต่างประเทศ โดยมีโรงงานและสำนักงาน ตั้งอยู่ที่ 185 หมู่ 7 ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
้https://www.youtu.be/LzM7k63OPYY

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ยูไนเต็ด ปูนขาว จำกัด
  • 185 หมู่ 7 ตำบลขนงพระ
    อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
  • Tel : 044-009 509, 06-1394-8998, 08-5204-8228
  • Fax : 044-009510
Top