บริษัท สมาร์ทโซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061234

เป็นบริษัทซึ่งดำเนินธุรกิจทางด้านพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้บริการแนะนำ ให้คำปรึกษา จำหน่าย ติดตั้ง วางระบบ และบำรุงรักษางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์ค (Network System) แบบครบวงจร พร้อมจัดจำหน่ายอุปกรณ์ IT ต่างๆ แบบครบวงจร

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท สมาร์ทโซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
  • 68/22 หมู่ 5 หมู่บ้านทิพวัล1 ซอย21 ตำบลบางเมืองใหม่
    อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
  • Tel : 027556186 , 0818683146
  • Fax : 027556186
  • Website : http://www.smartss9168.com
Top