บริษัท เอส ซี ซี มีเดีย จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061237

เป็นผู้นำด้านการผลิต และจัดจำหน่าย ออกแบบรถ Mobile LED
และให้บริการลงโฆษณาบนจอ LED ในเขตปทุมธานี และเขตนนทบุรี อีกทั้งให้บริการเช่ารถ Mobile LED สำหรับงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ งาน event ต่างๆ

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เอส ซี ซี มีเดีย จำกัด
  • 10/14 ถนนพัฒนสัมพันธ์ ตำบลบางปรอก
    อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
  • Tel : 092-642-5858
  • Fax : 02-159-0423
  • Website : http://www.sccmedia.net
Top