NPB

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061273

เป็นโรงงานสแตนเลส รับขึ้นแบบ แก้ไข ต่อเติม เป็น Supplier ให้กับโรงงานต่างๆๆ

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • NPB
  • 119/530
    อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100
  • Tel : 054811148
  • Fax : 054811148
Top