Dianping

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061289

บริษัทผลิต Mobile application แนวหน้าของประเทศจีน สิงคโปร์และไทย

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • Dianping
  • 144/17 คลองจั่นเพลส อาคาร A ชั้น 6
    เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
  • Tel : 0801367479
Top