ศูนย์พัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รหัสผู้ประกอบการ : EM15060126

เป็นเครือสถาบัน ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ ภายใต้การกำกับกระทรวงสาธารณสุข

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • ศูนย์พัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
  • 979/105 ชั้น 31 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์
    เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  • Tel : 022980766 - 67
  • Fax : 022980769
  • Website : http://www.thaicasemix.com
  • Share :
Top