สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1

รหัสผู้ประกอบการ : EM15060937

เป็นหน่วยงานราชการ สังกัดกรมสรรพสามิต

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1
  • 73 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 ถนนนนทบุรี 1
    อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
  • Tel : 02-5254811-12 ต่อ 205-6
  • Fax : 02-5254810
  • Website : http://region1.excise.go.th
  • Share :
Top