บริษัท ซี ซี เซ็นเตอร์ ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061348

ดำเนินงานให้เช่าสังหา และอสังหาริมทรัพย์

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ซี ซี เซ็นเตอร์ ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จำกัด
  • 200 อาคารทศพล ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก
    เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
  • Tel : 022754936
  • Fax : 022768322
Top