บริษัท ฟาร์อีสต์ อินน์ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061368

ให้บริการเช่าห้องพัก

เปิดรับ 4 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ฟาร์อีสต์ อินน์ จำกัด
  • 20/8-9 ซอยบางกอกบาซาร์ ถนนชิดลม แขวงลุมพินี
    เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  • Tel : 022554041-5
  • Fax : 022538813
Top