NIC Autotec (Thailand) Co.,Ltd.

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061394

ผลิตและประกอบอลูมิเนียมเฟลมเครื่องจักร โครงสร้างต่างๆเป็นต้น

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • NIC Autotec (Thailand) Co.,Ltd.
  • นิคมเอเชีย อินดัสเทรียล เอสเตท สุวรรณภูมิ
    111/10 หมู่ 4 ตำบลคลองสวน
    อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
  • Tel : 080-2096464
  • Website : http://www.nic-inc.co.jp/english/
Top