บริษัท เอนนาเมส จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061404

บริษัท เอนนาเมส จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านโทรคมนาคม มีความเชี่ยวชาญในการทดสอบระบบงานอันเกี่ยวกับระบบสื่อสาร และระบบคอมพิวเตอร์ การติดตั้งอุปกรณ์และทดสอบระบบโทรคมนาคม

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เอนนาเมส จำกัด
  • 11/5 ซอยชำนาญอักษร ถนนพหลโยธิน 9
    แขวงสามเสนใน
    เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  • Tel : 026195047
  • Fax : 026195046
Top