Namthai Travel

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061411

บริษัท นำไทย ทราเวล จำกัด ก่อตั้งมานานกว่า 50 ปี ทาง บริษัทให้บริการด้านตั๋วเครื่องบิน ด้านวีซ่า ตลอดจนจัดโปรแกรมท่องเที่ยวไปยังประเทศต่างๆ ทั้งแบบคณะทัวร์และแบบแพ็คเกจ

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • Namthai Travel
  • ติดรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีราชเทวี (ห่างจากสถานีสยามเพียง 1 สถานี)
    เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
  • Tel : 0819116886
Top