บริษัท กล่องวิเศษ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061433

ดำเนินกิจกรรมการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และพัฒนาสังคม

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท กล่องวิเศษ จำกัด
  • 32 ซอยสุขุมวิท 101/1 แขวงบางนา
    เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
  • Tel : 027478778
  • Fax : 027478818
  • Website : http://www.klongwises.com
Top