บริษัท บุฟเฟต์ เฟมัส จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061435

บริษัท บุฟเฟต์ เฟมัส จำกัด เป็นผู้สร้างสรรค์งานออกแบบและผลิตสื่อ โฆษณา ทุกชนิด ได้แก่
สิ่งพิมพ์ ออกแบบสิ่งพิมพ์ ใบปลิว (Handbill) แผ่นพับ (Leaflet) โบรชัวร์ (Brochure)
วารสาร (Journal) นิตยสาร (Magazine) หนังสือรายงานประจำปี (Annual Report)
หนังสือแนะนำตัวบริษัท (Company Profile) แคตตาล็อค (Catalog) แฟ้ม (Folder)
ออกแบบปฏิทิน และมีการออกแบบเว็บไซต์ โปรโมทเว็บไซต์ ทำการส่งเสริมการขาย

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท บุฟเฟต์ เฟมัส จำกัด
  • 94 ซอยรามคำแหง30/1 หัวหมาก
    เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
  • Tel : 02-732-0258
  • Website : http://www.buffetfamous.com
Top