บริษัท เอกอู่ทอง จำกัด ( รพ.ธนบุรี-อู่ทอง )

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061437

โรงพยาบาลเอกชน ขนาด 60 เตียง

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เอกอู่ทอง จำกัด ( รพ.ธนบุรี-อู่ทอง )
  • 2000/22 หมู่ 6 ถ.มาลัยแมน ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง
    จ.สุพรรณบุรี
    อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160
  • Tel : 035-404053-7 ต่อ 114
  • Fax : 035-552890
Top