บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061450

บริษัท ศิครินทร์ จํากัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2522 ภายใต้ชื่อ บริษัท สำโรง การแพทย์ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจํานวน 16 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน เริ่มก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลเมื่อปี พ.ศ. 2523 และสามารถดําเนินการรักษาพยาบาลได้ตามวัตถุประสงค์ตั้งแต่ปี 2524
เมื่อ ปี พ.ศ. 2528 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เพื่อเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายใต้ชื่อ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) ณ ปัจจุบันมีโรงพยาบาลภายใต้การดำเนินงาน คือ
• โรงพยาบาลศิครินทร์ ตั้งอยู่เลขที่ 4/29 หมู่ 10 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บนเนื้อที่ดิน 11 ไร่ 81 ตารางวา เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2536 ปัจจุบันประกอบไปด้วยอาคารรักษาพยาบาล 3 อาคาร มีเตียงรองรับผู้ป่วยใน 235 เตียง และมีศักยภาพรองรับผู้ป่วยนอกได้เฉลี่ย 2,800 คนต่อวัน
• โรงพยาบาลรัทรินทร์ ตั้งอยู่เลขที่ 999/23-29 ถนนสุขุมวิทสายเก่า ตําบลบางปูใหม่ อําเภอเมือง จังหวัด สมุทรปราการ ตั้งอยู่บนเนื้อที่ดินรวม 1 ไร่ 46 ตารางวา เปิดดําเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2536 มีเตียงรองรับผู้ป่วยใน 100 เตียง และมีศักยภาพรองรับผู้ป่วยนอกได้เฉลี่ย 700 คนต่อวัน

การให้บริการผู้ป่วยประกันสังคม ปัจจุบัน มีผู้ประกันตนที่ลงทะเบียนเลือกโรงพยาบาลศิครินทร์ จำนวน 130,000 คน มี อัตราการใช้บริการผู้ป่วยนอกเฉลี่ยวันละ 700 คน หลังจากขยายอาคารบริการผู้ป่วยประกันสังคม ทำให้ผู้ประกันตนมีความสะดวกสบายมากขึ้น รวมถึงการขยายเวลาบริการเพื่อให้ผู้ป่วยประกันตนได้รับความสะดวก จากเดิมบริการเวลา 08.00 - 20.00 น. เป็น 07.00 - 21.00 น. ในด้านการรักษาพยาบาล ได้เพิ่มแพทย์เฉพาะทาง 2 ท่าน เพื่อให้การรักษาพยาบาลได้รวดเร็วและมีมาตราฐานมากยิ่งขึ้น

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
  • 4/29 หมู่ 10 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา
    เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
  • Tel : 02-3669900
  • Fax : 02-3669911
  • Website : http://www.sikarin.com
Top