กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061480

กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย ได้รับการยอมรับว่าเป็นฟาร์มโคนมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและการจัดการดีที่สุดแห่งหนึ่งในภาคพื้นเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่กว่า 20,000 ไร่ ดำเนินกิจการด้านปศุสัตว์ ฟาร์มโคนม ภัตตาคารโชคชัยสเต็คเฮ้าส์ อสังหาริมทรัพย์ ผลิตอาหารสัตว์ การท่องเที่ยวฟาร์มโชคชัย

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
  • 294 ม.8 ถ.วิภาวดีรังสิต ต.คูตค อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
    อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
  • Tel : 02-5322846
  • Fax : 02-5312436
Top