Professional Service Provider Co., Ltd.

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061484

บริการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ ให้บริการคำปรึกษาแนะนำแนวทางการพัฒนา Software ให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร ที่สามารถใช้งานได้จริง (Business Analysis), ออกแบบ Software Specification, พัฒนาโปรแกรม Software ตามความต้องการของลูกค้า, อบรม, และติดตั้งระบบให้สามารถใช้งานได้จริง ซึ่งได้ผ่านการรับรองด้านการพัฒนา Software: ISO 29110

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • Professional Service Provider Co., Ltd.
  • 1000/38 P.B . Tower 10th Floor Sukhumvit 71 Road, North Kiongtan, Wattana, Bangkok 10110
    เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10110
  • Tel : 0892077044
  • Fax : 02-7134415
Top