แอนเซอร์วัน จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061505

ANXIRwon is a major provider of information technology Services Company in Thailand, with an all-encompassing approach and unsurpassed expertise. Founded in 2001, the company specializes in management consulting, information systems consulting and integration, outsourcing and supplies for the IT hardware and software products. Our focus is to be a resource to our clients’ existing IT teams and help build and IT infrastructure, which will address their business needs and maximize their return on investment. Our application of industry best practices in project management and project roll out is one of the keys to our success. If your company’s profits depend on world-class interconnectivity for a wide variety of needs, you can count on our team. For a many of our clients, we have been the vendor to get the job done on time and within budget

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • แอนเซอร์วัน จำกัด
  • 1201/51 ซอยลาดพร้าว94 (ปัญจมิตร) ถ.ลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
    เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
  • Tel : 02-559-0531-2
  • Fax : 02-559-0533
  • Website : http://www.anxirwon.com
Top