Hoon Hoon Chicken

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061507

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • Hoon Hoon Chicken
  • 49 ซ.มงคลนิเวศน์ (งามวงศ์วาน48) ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
    เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  • Tel : 0866624824 , 0909847633
Top