บริษัท ไลฟ์ นิวส์ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061512

นิตยสารชีวิตต้องสู้ เป็นนิตยสารรายเดือนเพื่อสังคม และทุกคนในครอบครัว ผลิตสู่สังคมมากกว่า 22 ปี พัฒนาเนื้อหาให้ทันยุค ทันสมัย อยู่ตลอดเวลา

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ไลฟ์ นิวส์ จำกัด
  • นิตยสาร ชีวิตต้องสู้
    เลขที่ 1 ซอยปลื้มมณี ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
    (ที่ตั้งหนังสือพิมพ์บ้านเมือง)
    เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  • Tel : 02-9301600 ต่อ 201
  • Website : http://www.lifenewsonline.com/
Top