TAKO TOUR CO.,LTD

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061537

บริษัท TAKO TOUR CO.,LTD ดำเนินงานในส่วนการจัดการการท่องเที่ยวเต็มรุปแบบ ให้ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจน ให้บริการในส่วนของการจัดทำวีซ่า เพื่อการท่องเที่ยว , การเดินทางเพื่อไปศึกษาต่อ , การไปทำงานในต่างประเทศ ให้กับลูกค้าทั้งไทยและชาวต่างชาติ ด้วยประสบการณ์กว่า 15 ปี

ปัจจุบัน ทางบริษัท มีลูกค้าเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก จึงต้องการเปิดรับสมัครบุคลากรท่านใดที่สนใจในงานด้านการท่องเที่ยว เพื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในองค์กรของเรา พร้อมพัฒนาศักยภาพและวิสัยทัศน์ขององค์กรให้เติบโตไปด้วยกัน ด้วยตำแหน่งงาน ดังนี้

1.เจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าและตั๋วเครื่องบิน (แผนก OUT BOUND)

หน้าที่รับผิดชอบ

1. ดูแล และให้ข้อมูลพร้อมคำปรึกษากับลูกค้าในการจัดทำวีซ่าไปประเทศต่างๆตามจุดประสงค์ของลูกค้า
2. จัดเตรียมเอกสารในการทำวีซ่า ให้กับลูกค้า เพื่อทำการยื่นให้สถานฑูตพิจารณา
3. จองตั๋วเครื่องบิน ค้นหาสายการบิน เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า

คุณสมบัติ
1. ชาย หรือ หญิง อายุ 20-35 ปี จบการศึกษา ระดับปวช,ปวศ,ปริญญาตรี ในด้านการท่องเที่ยวหรือที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้ด้านการทำวีซ่า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. หากสามารถใช้โปรแกรม Amadeus ได้ จะพิรจารณาเป็นพิเศษ
4. ใช้ Microsoft Office ได้ดี
5. เงินเดือน + ค่าคอม + โบนัสปลายปี

--------------------------------------------------------------

2. เจ้าหน้าที่รับจองโรงแรมและสนามกอล์ฟภายในประเทศ
( แผนก IN BOUND )

หน้าที่รับผิดชอบ

1.ทำการสำรองห้องพัก ของโรงแรมในประเทศ พร้อมประสานกับทางโรงแรมในเรื่องของการชำระเงิน
จัดทำใบแจ้งหนี้และออกเอกสารวอชเช่อให้กับลูกค้า
2. ประสานงานกับแผนกการตลาดของโรงแรมเพื่อทำสัญญาในการออกเอกสารเกี่ยวกับราคาโรงแรมรายปี
3. จองสนามกอล์ฟภายในประเทศให้ลูกค้า ตามเวลาที่ลูกค้าต้องการ

คุณสมบัติ

1. ชาย หรือ หญิง อายุ 20-35 ปี จบการศึกษา ระดับปวช,ปวศ,ปริญญาตรี ในด้านการท่องเที่ยวหรือที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้ทั้วไปด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. สามารถใช้ ภาษาอังกฤษ ในการจัดทำเอกสารและการเขียนจดหมาย ตลอดจนการสื่อสารได้ในระดับพอใช้ จนถึงดี
4. มีทักษะการสื่ิอสารที่ดี,มีมนุษยสัมพันธ์ดี,มีระเบียบจัดการงานเอกสารได้ดี,ใช้ Microsoft Office ได้ดี
5. เงินเดือน + โบนัสปลายปี

----------------------------------------------------------------

3. เจ้าหน้าที่แผนกขายทัวร์ซีรี่ย์ (แผนก OUT BOUND)

หน้าที่รับผิดชอบ

1.นำเสนอ พร้อมให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า ทั้งทางโรศัพท์และทางอีเมลล์ ในการเดินทางท่องเที่ยวแบบเหมากรุ๊บ,ทัวร์ส่วนตัว
หรือการท่องเที่ยวเชิงสรรมนาต่างๆตามโปรแกรมของซีรีย์ทัวร์ต่างๆ
2. จัดทำใบแจ้งหนี้และออกเอกสารวอชเช่อให้กับลูกค้า พร้อมดำเนินการจัดการให้ลูกค้า จนไปถึงวันเดินทางจริง
3. ทำแผนการโปรโมตโปรแกรมทัวร์ในสื่อมีเดียตามช่องทางต่างๆ
4. อัพเดตซีรี่ย์ประเทศต่างๆอย่างสม่ำเสมอ

คุณสมบัติ

1. ชาย หรือ หญิง อายุ 20-35 ปี จบการศึกษา ระดับปวช,ปวศ,ปริญญาตรี ในด้านการท่องเที่ยวหรือที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้ทั้วไปด้านการท่องเที่ยวต่างประเทศ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. สามารถใช้ ภาษาอังกฤษ ในการจัดทำเอกสารและการเขียนจดหมาย ตลอดจนการสื่อสารได้ในระดับพอใช้ จนถึงดี
4. มีทักษะการสื่ิอสารที่ดี,มีมนุษยสัมพันธ์ดี,มีระเบียบจัดการงานเอกสารได้ดี,ใช้ Microsoft Office ได้ดี
5. หากมีประสบการณ์ในด้าน Out Bound จะได้รับการพิจรณาพิเศษ
5. เงินเดือน + คอมมิชชั่น +โบนัสปลายปี

------------------------------------------------------------
4. Messenger แผนก วีซ่า ( OUT BOUND )

หน้าที่รับผิดชอบ
1. จัดส่งเอกสาร และรับเอกสารจากลูกค้า ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
2. จัดเตรียมเอกสารและตรวจเช็คความถูกต้องของงานที่ได้รับมอบหมาย ก่อนส่งถึงมือลูกค้า
3. ทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ทันกำหนดการณ์
4. ยื่นวีซ่าตามสถานฑูตต่างๆ ในกรุงเทพได้

คุณสมบัติ
1. สามารถ พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ ในระดับพอใช้
2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และ โปรแกรม MS.Office พอใช้
3. หากมีประสบการณ์และชำนาญเส้นทาง จะพิจรณาเป็นพิเศษ
4. สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันและแก้สถานการณ์ได้ค่อนข้างดี
5. ขยัน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบในงาน


บริษัท TAKO TOUR CO.,LTD ตั้งอยู่บริเวณซอย.สมเด็จพระเจ้าตากสิน 33 เขตธนบุรี ซื่งหากใช้บริการรถไฟฟ้าจะลงที่สถานี วงเวียนไหญ่ ออกทางประตู 3 แล้วเดินทางต่อโดยแท๊กซี่ใช้เวลาประมาณ 10 นาที (ค่าโดยสารประมาณ 40 บาท)

สายรถเมลล์ที่ผ่าน : 82 , 101 , 111 , 147 , 68 , ปอ.76 , 75 , 21 , 85

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ 9.00 - 15.00 น.

วันหยุด วันนอาทิตย์ และ วันนขัตฤกษ์

บุคลากรท่านใดที่สนใจสมัครงาน สามารถส่งประวัติส่วนตัวพร้อม RESUME ของท่านมาได้ที่
e-mail : gor@takotour.com หรือ เข้ามาสมัครโดยตรงได้ที่บริษัท โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-8775625-27

**หมายเหตุ**
หากเข้ามาสมัครโดยตรงที่บริษัท ควรนำเอกสารประกอบการสมัครงานมาให้ครบถ้วน เพื่อเป็นการพิจรณาจากฝ่ายบุคคล

ขอบคุณค่ะ
HR TAKO TOUR

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • TAKO TOUR CO.,LTD
  • 11/17 ซ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน 33 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน
    แขวงบุคคโล
    เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
  • Tel : 02-8775625-27
  • Fax : 02-8779692
  • Website : http://www.takoworldtour.com
Top