ดาวยี เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061632

บริษัท ดาวยี เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เป็นบริษัทนำเข้าอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ที่ใช้ภายในห้องปลอดเชื้อ

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • ดาวยี เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  • เลขที่ 75/27 หมู่ 11 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
    อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
    อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
  • Tel : 02-5290979
Top