บริษัท ตะวันออกเคมีเกิ้ล จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061642

บริษัท ตะวันออกเคมีเกิ้ล จำกัด ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิต และจำหน่ายเอธิลแอลกอฮอล์ (Ethyl Alcohol 95%) เพื่อส่งออกต่างประเทศ

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ตะวันออกเคมีเกิ้ล จำกัด
  • 111 หมู่ 5 ถ.ฉะเชิงเทรา-สัตหีบ ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
    อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
  • Tel : 038-292263, 038-292550
  • Fax : 038-292262
Top