Japan Guide Co., Ltd.

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061691

บริษัท เจแปน ไกด์ จำกัด
บริการให้คำปรึกษา วางแผนและออกแบบเส้นทางการเดินทาง ไปยังประเทศญี่ปุ่นทุกเส้นทาง พร้อมทั้งเสนอราคาค่าบริการต่างๆ อาทิ โรงแรมที่พัก ไกด์นำเที่ยว รถนำเที่ยว ร้านอาหาร ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ วีซ่า ตั๋วเครื่องบิน ประกันการเดินทาง และบริการอื่นๆ แบบครบวงจร(แก่บริษัททัวร์เท่านั้น) เพื่อให้ทุกวัตถุประสงค์การเดินทางของลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่นและเต็มไปด้วยความประทับใจ ด้วยการให้บริการที่รวดเร็ว เป็นกันเอง และอยู่บนมาตรฐานของการบริการ ซึ่งเป็นหัวใจหลักของเรา

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • Japan Guide Co., Ltd.
  • 300 SOI Onnut 10, Sukhumvit Rd. Suanluang, Suanluang
    Bangkok, 10250
    เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
  • Tel : 023312856
  • Fax : 027426912
  • Website : http://www.japanguide.co.th/
Top